Ιριδολογία

Η ιριδολογία, εξετάζει την κατάσταση της υγείας του σώματος, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ίριδα του ματιού. Στην ίριδα αναγνωρίζουμε την ιδιοσυστασία, τις ψυχικές, τις σωματικές, τις αυτοάνοσες και τις επίκτητες ή κληρονομικές παθήσεις.


Στην ίριδα, μπορεί να διαγνωσθεί ένα πρόβλημα υγείας, σε πολύ πρόωρο στάδιο, πολύ πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας. Από των σύνολο των πληροφοριών της ιριδοσκόπησης, μπορεί να προταθεί ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα υγείας, για τις συγκεκριμένες ανάγκες του ασθενή, που θα αποτρέπει την μελλοντική εκδήλωση της πάθησης.


Μπορούμε όμως και να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη την ίαση ή επιδείνωση μιας ασθένειας και να βγάλουμε συμπεράσματα για την σωστή θεραπεία.

Comments are closed.