Κατανόηση, Ποσοτικοποίηση Και Αντιμετώπιση Του Στρες – Μέρος Ε

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΡΕΣΟΓΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Σημειώστε ένα αριθμό  από το 1 έως το 10 στο τέλος από τους παρακάτω δέκα στρεσογόνους παράγοντες και την κλίμακα που ακολουθεί, σύμφωνα με το πόσο στρες σας έχουν προκαλέσει αυτοί οι παράγοντες κατά το διάστημα του τελευταίου έτους.

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ (1) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΔΕΚΑ(10)

Α. 1, 2, 3: Ασθενής στρεσογόνος παράγοντας. Μη σημαντική πηγή στρες.
Β. 4, 5, 6, 7: Μέτριος στρεσογόνος παράγοντας. Πηγή μεγάλου στρες.
Γ. 8, 9, 10: Ισχυρός στρεσογόνος παράγοντας.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Για ορθότερη κατανόηση και αξιολόγηση κάτω από κάθε ερώτηση γράφονται διευκρινιστικές παράμετροι.

Α. Δεν διατηρώ αρμονικές εργασιακές σχέσεις όπως:

Α1. Μη συνεργάσιμος συνάδελφος και προϊστάμενος
Α2. Επιθετικοί συνεργάτες ή πελάτες
Α3. Προβληματική σχέση με αφεντικό
Βαθμολογείστε την ερώτηση:[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Β. Έχω ελάχιστη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων όπως:

Β1. Ευθύνες χωρίς επαρκείς αρμοδιότητες
Β2. Η έκφραση της γνώμης ή τον αισθημάτων μου θέτει σε κίνδυνο την θέση μου
Β3. Δεν συμπεριλαμβάνομαι σε σημαντικές συναντήσεις ή συνεδριάσεις
Β4. Οι αποφάσεις μου συνήθως κριτικάρονται ή δεν λαμβάνονται υπόψη
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Γ. Η εργασία μου έρχεται σε σύγκρουση με τις οικογενειακές και κοινωνικές μου υποχρεώσεις εξαιτίας:

Γ.1 Ασύμβατων ωρών εργασίας με τις ανάγκες της οικογένειας
Γ2. Διαρκών αλλαγών στις βάρδιες
Γ3. Αλλαγών στις ώρες εργασίας
Γ4. Μετάθεση σε νέα θέση ή γραφείο
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Δ. Όχι ευχάριστο και σχετικά ανασφαλές εργασιακό περιβάλλον ή συνθήκες μετάβασης όπως:

Δ1. Ανεπιθύμητη αλλαγή στις εργασιακές συνθήκες όπως περιορισμός προσωπικού χώρου
Δ2. Μακριά απόσταση μετάβασης με πολλές αλλαγές συγκοινωνιακών μέσων
Δ3. Θορυβώδες ή επικίνδυνο περιβάλλον
Δ4. Μη άνετο περιβάλλον, φτωχός φωτισμός, ανακυκλούμενος αέρας, έλλειψη παραθύρων
Δ5. Σωματική καταπόνηση, πολλές ώρες ορθοστασίας ή πίσω στο γραφείο.
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Ε. Όχι βολικές συνθήκες σχετικά με τον όγκο δουλειάς όπως:

Ε1. Πιεστικές προθεσμίες
Ε2. Υπερφόρτωση πληροφοριών
Ε3. Μείωση ωρών εργασίας και αποδοχών
Ε4. Υπερβολικά πολλή ή λίγη δουλειά
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

ΣΤ. Γίνεται διάκριση σε βάρος μου στον χώρο εργασίας, εξαιτίας:

ΣΤ1. Φύλου, χρώματος ή ηλικίας
ΣΤ2. Θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων ή ηθικών αξιών
ΣΤ3. Εξωτερικής εμφάνισης ή τρόπου ζωής
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Ζ. Δεν αισθάνομαι ότι εκτιμώ ιδιαίτερα την δουλειά που κάνω επειδή λαμβάνω:

Ζ1. Ανεπαρκή αμοιβή για τον όγκο δουλειάς που κάνω
Ζ2. Άλλοι καρπώνονται τα οφέλη από τις ιδέες μου
Ζ3. Ο προϊστάμενος είναι υπερβολικά επικριτικός και σπανίως λέει «ευχαριστώ»
Ζ4. Υπάρχει περιορισμένη ή καθόλου ευκαιρία για εξέλιξη
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Η. Δεν απολαμβάνω επαγγελματική ασφάλεια εξαιτίας:

Η1. Χρεωκοπιών, συγχωνεύσεων, περικοπών τμημάτων
Η2. Ασάφειας επαγγελματικού καθηκοντολογίου
Η3. Έλλειψης ή υπερεπάρκειας εργασιακών μου προσόντων
Η4. Ιδιαίτερα ανταγωνιστικής και συρρικνούμενης αγοράς εργασίας
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Θ. Η δουλειά μου ή το καθηκοντολόγιό μου έχει αλλάξει ή αλλάζει εξαιτίας:

Θ1. Προαγωγής
Θ2. Υποβιβασμού
Θ3. Συνταξιοδότησης
Θ4. Αλλαγής σε άλλο τμήμα
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Ι. Δεν αισθάνομαι υπερήφανη/ος ότι κερδίζω κάτι από την δουλειά μου επειδή:

Ι1. Είναι ανιαρή και αφορά μικροπράγματα και ασήμαντες υποθέσεις
Ι2. Δεν αποτελεί τον τύπο εργασίας που ήθελα περισσότερο να κάνω ή δεν εμπίπτει άμεσα στο αντικείμενο ή τα ενδιαφέροντά μου
Ι3. Δημιουργούνται συγκρούσεις με τις αξίες και τα πιστεύω μου
Ι4. Οι φίλοι μου, η οικογένειά μου δεν εκτιμούν αυτό που κάνω

Βαθμολογείστε την ερώτηση:Αθροίστε την βαθμολογία σας:

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ:

Σύνολο βαθμολογίας: 10 – 29. Χαμηλή
Σύνολο βαθμολογίας: 30 – 59. Μέτρια
Σύνολο βαθμολογίας: 60 – 80. Υψηλή
Σύνολο βαθμολογίας: 81 – 100. Ιδιαίτερα υψηλή.

Comments are closed.