Κατανόηση, Ποσοτικοποίηση Και Αντιμετώπιση Του Στρες – Μέρος Δ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ (Δ ΜΕΡΟΣ)

Επειδή οι περισσότεροι ασθενείς μου, είναι εργαζόμενοι και η εργασία τους διαδραματίζει τον σπουδαιότερο ρόλο στις καταστάσεις στρες που βιώνουν και πολύ συχνά αυτές οι καταστάσεις επιδεινώνουν κάποιες ασθένειες, θα εξετάσουμε κυρίως τους στρεσογόνους παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον.

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΕΣ

Κλίμακα βαθμολογίας των ερωτήσεων:

 • 0 = ΠΟΤΕ
 • 1 = ΣΠΑΝΙΑ (Λιγότερο από μία φορά τον μήνα)
 • 2 = ΟΧΙ ΣΥΧΝΑ (Μια φορά τον μήνα)
 • 3 = ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ (Περισσότερο από μια φορά τον μήνα)
 • 4 = ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ (Περισσότερο από μια φορά την εβδομάδα)
 • 5 = ΔΙΑΡΚΩΣ

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω κλίμακα, που αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο τρόπο την συχνότητα με την οποία έχετε βιώσει κυρίως στην εργασία, τις καταστάσεις που αναφέρονται παρακάτω, μπορείτε να βγάλτε την τελική προσωπική σας βαθμολογία των ψυχολογικών αντιδράσεων.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1. Αισθάνομαι κατάθλιψη στην εργασία μου ή όταν σκέφτομαι την εργασία μου.
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [0, 1, 2, 3, 4, 5]

2. Διακατέχομαι από αίσθημα απελπισίας σχετικά με την εργασία μου.
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [0, 1, 2, 3, 4, 5]

3. Βιώνω ένα αίσθημα αδυναμίας σχετικά με τις καταστάσεις στην εργασία μου.
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [0, 1, 2, 3, 4, 5]

4. Αισθάνομαι ότι έχω μικρή αξία ως άτομο στην εργασία μου.
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [0, 1, 2, 3, 4, 5]

5. Βαριέμαι στην εργασία μου.
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [0, 1, 2, 3, 4, 5]

6. Νιώθω φόβο για κάποιον ή για κάτι στην εργασία μου.
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [0, 1, 2, 3, 4, 5]

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1. Είμαι θυμωμένη/ος με κάποιον στην εργασία μου ή με κάποια κατάσταση.
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [0, 1, 2, 3, 4, 5]

2. Νιώθω έτοιμη/ος να εκραγώ στην εργασία μου.
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [0, 1, 2, 3, 4, 5]

3. Νιώθω πειραγμένη/ος με κάποιο πρόσωπο ή με κάποια κατάσταση στην εργασία μου.
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [0, 1, 2, 3, 4, 5]

4. Διακατέχομαι από αισθήματα εχθρότητας σχετικά με την εργασία μου.
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [0, 1, 2, 3, 4, 5]

5. Νοιώθω αγωνία για τις προθεσμίες και τον όγκο δουλειάς.
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [0, 1, 2, 3, 4, 5]

6. Είμαι απογοητευμένη/ος με κάποια κατάσταση ή σχέση στο χώρο εργασίας μου.
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [0, 1, 2, 3, 4, 5]

7. Είμαι ανήσυχη/ος στην εργασία μου.
Βαθμολογείστε την ερώτηση: [0, 1, 2, 3, 4, 5]

Αθροίστε την βαθμολογίας σας:

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 • Από 0 – 15.
 • Αποτελεσματική διαχείριση του στρες.
 • Από 16 – 25.
 • Θα πρέπει να υιοθετήσετε αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες.
 • Από 26 – 45.
 • Ώρα για αλλαγές.
 • Πάνω από 46.
 • Αναλάβετε δράση τώρα!

Σας υπενθυμίζω ότι όταν βιώνετε στρες, ένα πνευματικό σύμπτωμα είναι η αδυναμία λήψης αποφάσεων, και αν κάποιοι από εσάς καταταχτήκατε στις δύο τελευταίες θέσεις μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

Comments are closed.