Προβλήματα Ψυχικής Υγείας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Τα συμπτώματα του στρες, που ήδη σας έχω παρουσιάσει στο θέμα «κατανόηση και αντιμετώπιση του στρες», πολύ συχνά υποτιμώνται, με αποτέλεσμα αυτά να βαθαίνουν αργά μέσα στην ψυχή μας και να μας οδηγούν αναπόφευκτα σε  μια κατάσταση που την ορίζουμε ως «ψυχική διαταραχή».

Μια ψυχική διαταραχή, προκαλεί σημαντικές αλλαγές στην σκέψη, στο συναίσθημα και στην συμπεριφορά του ατόμου. Αποδιοργανώνει την ικανότητα του να εργαστεί και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις συνηθισμένες προσωπικές του σχέσεις. Όλα τα προβλήματα ψυχικής υγείας, προκαλούν μεγάλη ανικανότητα στον πάσχοντα και είναι ένα ζήτημα που συχνά δεν γίνεται κατανοητό από άτομα που δεν υπέφεραν ποτέ από μια τέτοια διαταραχή.

Ένας συνδυασμός βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων μπορεί ωα οδηγήσει στην ανάπτυξη προβλημάτων ψυχικής υγείας στον γενικό πληθυσμό. Τα προβλήματα των ψυχικών ασθενειών είναι πολύ συχνά και επηρεάζουν έναν στους τέσσερις Ευρωπαίους πολίτες τουλάχιστον μια φορά στην ζωή τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι μέχρι το 2020 η κατάθλιψη θα καταστεί η δεύτερη σημαντικότερη αιτία ανικανότητας στον κόσμο.

Μια ψυχική διαταραχή, είναι μια ασθένεια που μπορεί να διαγνωσθεί, ωστόσο τα συμπτώματα, μπορεί να μην είναι αρκετά σοβαρά ώστε να επιτρέψουν την διάγνωση μιας ψυχικής διαταραχής. [Τα συμπτώματα τα αναφέρω εκτενώς σε πίνακες στην ανάρτηση «κατανόηση και αντιμετώπιση του στρες»] Επειδή τα συμπτώματα σε πολύ μεγάλο ποσοστό υποτιμώνται, με το πέρασμα του χρόνου αυτά τα συμπτώματα μονιμοποιούνται και τότε η ψυχική διαταραχή εξελίσσεται σε ψυχική ασθένεια. Η ψυχική ασθένεια προκαλεί αναπηρία. Η επιβάρυνση της ψυχικής ασθένειας συχνά υποτιμάται.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σε μία έρευνα, συνέκρινε τα ποσοστά ανικανότητας που προκλήθηκαν από ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας με τα ποσοστά που προκλήθηκαν από ένα πρόβλημα σωματικής υγείας και τα αποτελέσματα της έρευνας είναι σημαντικά:

  • Η ανικανότητα που αποδίδεται στη μέτρια κατάθλιψη είναι παρόμοια με την ανικανότητα από υποτροπιάζουσες μυοσκελετικές παθήσεις, το άσθμα βαριάς μορφής, την χρόνια ηπατίτιδα Β ή την κώφωση.
  • Η σοβαρή μετατραυματική ανικανότητα αγχωδών διαταραχών είναι συγκρίσιμη με την ανικανότητα από παραπληγία.

Από την έρευνα γίνεται φανερό ότι η ψυχική ασθένεια μπορεί να είναι πιο βλαπτική για τον πάσχοντα από πολλές χρόνιες σωματικές ασθένειες και ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο, επαναλαμβάνω συνέχεια ότι μόλις αντιληφθείτε ότι έχετε συμπτώματα άγχους ή στρες ή τα παρατηρείται σε συγγενείς ή φίλους, σας προτρέπω να επικοινωνήσετε μαζί μου για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων όσο είναι νωρίς και σας εξηγώ τον λόγο που επιμένω.

Ενώ οι άνθρωποι συνήθως γνωρίζουν αρκετά για τα κοινά σωματικά προβλήματα υγείας, υπάρχει γενικώς άγνοια για τα προβλήματα ψυχικής υγείας με αποτέλεσμα:

  • Αυτή η άγνοια των προβλημάτων ψυχικής υγείας, αποτρέπει τους ανθρώπους από την παροχή έγκαιρης και καλύτερης δυνατής βοήθειας. Σε αυτή την άγνοια προστίθεται και το κοινωνικό «στίγμα» αυτών των παθήσεων, γεγονός που λειτουργεί διπλά αποτρεπτικά για την παροχή βοήθειας.
  • Επίσης, αποτρέπει τους περισσότερους ανθρώπους από την παροχή της κατάλληλης στήριξης στους συναδέλφους, τους φίλους τους και στα μέλη της οικογένειάς τους, απλά επειδή δεν ξέρουν πώς.

Γι’ αυτούς τους λόγους, πολλοί άνθρωποι υφίστανται μια ψυχική ασθένεια για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν ζητήσουν βοήθεια. Επιπλέον, προβλήματα χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών εμφανίζονται συχνά με την κατάθλιψη, το άγχος και την ψύχωση.

Τα συμπτώματα του άγχους και του στρες, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, εξελίσσονται από καταστάσεις ψυχικής διαταραχής σε καταστάσεις ψυχικής ασθένειας ή σε κρίσεις ψυχικής υγείας. Είναι φανερό ότι η αντιμετώπιση και η αποκατάσταση των συμπτωμάτων του άγχους και του στρες είναι πιο απλή διαδικασία και η ψυχική μας υγεία μπορεί να αποκατασταθεί σύντομα και πιο εύκολα.

Αντιθέτως όταν αυτά τα συμπτώματα παραμεληθούν και εμφανιστεί η ψυχική ασθένεια, τότε η θεραπεία απαιτεί περισσότερο χρόνο έως ότου επιλυθεί η κρίση της ψυχικής υγείας.

Μπορούμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους, τους φίλους και τα μέλη της οικογένειας μας που παρουσιάζουν συμπτώματα άγχους, στρες ή καταστάσεις ψυχικής διαταραχής όταν:

  1. Αξιολογούμε την κατάσταση της καταστροφικής συμπεριφοράς ή τάσεις αυτοκτονίας.
  2. Ακούμε χωρίς να κρίνουμε.
  3. Καθησυχάζουμε και πληροφορούμε.
  4. Ενθαρρύνουμε το άτομο να δεχθεί βοήθεια από ειδικούς.
  5. Ενθαρρύνουμε τις στρατηγικές αυτοβοήθειας.

Στην συνέχεια θα αναφερθώ στην κατάθλιψη, στις αγχώδεις διαταραχές, στις κρίσεις πανικού, στις ψυχωσικές διαταραχές και στην χρήση ουσιών.

Comments are closed.