ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το website μας βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης. Θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά!

Παρακάτω υπάρχουν ορισμένες πηγές καθημερινού στρες, οι οποίες πολλές φορές μας ενοχλούν και μας αναστατώνουν. Σκεφτείτε σε ποιο βαθμό, οι καταστάσεις που ακολουθούν αποτέλεσαν αιτίες καθημερινού στρες για σας κατά τις τελευταίες εβδομάδες και βάλτε σε κύκλο την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει καλύτερα σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα.